sawo
იატაკქვეშა კონვექტორი KORAFLEX Optimal FKO
იატაკქვეშა კონვექტორი KORAFLEX Optimal FKO

იატაკქვეშა კონვექტორი KORAFLEX Optimal FKO

0

იატაკქვეშა კონვექტორი KORAFLEX Optimal FKO

სიღრმე: 70,  90, 110, 130, 150, 190, 300, 450 mm

სიგანე: 160, 200, 260, 320, 400 mm

სიგრძე: 800 to 3 000 mm (by 200 mm)

სითბოს გამომუშავება [W]: from 41 to 3 480 W

მაქს. სამუშაო წნევა [MPa]: 1.2 MPa

მაქს. სამუშაო ტემპერატურა [°C]: 110 °C

ნანახია
11395

გაზიარება: